آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساختار حلقه‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ساختار حلقه‌ای

واژه انگلیسی
Loop structure

توضیحات
یکی از سه ساختار اولیه از یک نمودار گردش کار ساخت یافته. این ساختار امکان اجراء مکرر یک عمل را تا حصول به یک وضعیت فراهم می‌کند.