آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روزنه ، گریز


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
روزنه ، گریز

واژه انگلیسی
Loop hole

توضیحات
یک خطا یا حذف در نرم‌افزار یا سخت‌افزار که امکان بی‌اثر شدن کنترل‌های دسترسی به سیستم را به‌وجود می‌آورد.