آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کُد حلقوی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کُد حلقوی

واژه انگلیسی
Loop code

توضیحات
تکرار یک رشته دستورالعمل با استفاده از یک حلقهٔ برنامه ، کدبندی حلقوی مستلزم زمان اجراء بیشتری نسبت به کُدبندی مستقیم می‌باشد ، ولی منجر به صرفه‌جوئی حافظه می‌گردد. برخلاف CODE STRAIGHT LINE.