آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساختار بلوکی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ساختار بلوکی

واژه انگلیسی
Block structure

توضیحات
روش برنامه‌نویسی که در آن یک برنامه براساس گروه‌بندی دنباله‌ای از دستورالعمل‌های سلسله مراتبی ساخته می‌شود. این روش برای ساختن برنامه‌هایی است که فهم آنها آسان می‌باشد. ویژگی زبان‌هائی مانند PASCAL ، ADA یا MODULA -۲.