آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علامت در ثانیه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
علامت در ثانیه

واژه انگلیسی
Baud

توضیحات
واحدی برای اندازه‌گیری سرعت انتقال داده. یک واحد از این اندازه‌گیری برابر با یک بیت در ثانیه می‌باشد. از آنجا که یک کاراکتر نیازمند حدود ۸ بیت جهت نمایش است. با تقسیم این واحد اندازه‌گیری به ۸ ، می‌توان نرخ ارسال تعداد کاراکترها در ثانیه (cps) را محاسبه نمود. برای مثال ۳۰۰ BAUD برابر با ۱۲۰۰BAUD ، ۳۷.۵CPS برابر با ۱۵۰CPS و ۲۴۰۰ BAUD. برابر با ۳۰۰CPS می‌باشد. اکثر سرویس‌‌های اطلاعات بازرگانی (DOW JONES NEWS RETREVAL، THE SOURCE، COMPUSERVE) نرخ ارسالی ۱۲۰۰ و ۳۰۰ را پیشنهاد می‌کنند. گاهی اوقات این واحد اندازه‌گیری را با B مختصر می‌‌کنند. رجوع کنید به BYTE.