آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبناء پایه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مبناء پایه

واژه انگلیسی
Base

توضیحات
(۱) مبناء یک سیستم عددی. (۲) ناحیه‌ای میان امیتر و کالکتور یک ترانزیستور که کمترین جریان را از امیتر می‌گیرد. (۳) در یک برد مدار چاپی ، ناحیه‌ای که الگوی چاپ را حمایت می‌کند.