آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پشتیبان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پشتیبان

واژه انگلیسی
Backup

توضیحات
(۱) مربوط است به دستگاه‌های جانشین که به‌هنگام وقوع خرابی در دستگاه‌های اصلی و یا استفاده وسایل با بار بیش از حدّ مجاز ، مورد استفاده قرار می‌گیرند. (۲) کپی گرفتن از برنامه جهت استفاده از آن در هنگام گم شدن ، خراب شدن و یا قابل دسترس نبودن نسخه اصل آن. (۳) برای کپی گرفتن از سخت‌افزار ، یا نرم‌افزار یا اطلاعات نیز به‌کار می‌رود.