آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پردازش زمینه‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پردازش زمینه‌ای

واژه انگلیسی
Background processing

توضیحات
اجراء برنامه‌های کامپیوتری با تقدم پائین به هنگامی که به پردازش برنامه‌های با تقدم بالا از طریق منابع سیستم نیاز نباشد. رجوع کنید به BACKGROUND PROGRAM. برخلاف FOREGROUND PROCESSING.