آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمینه ، پس زمینه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زمینه ، پس زمینه

واژه انگلیسی
Background

توضیحات
(۱) در عملکرد ”چند برنامه‌ای“ ، محیطی است که در آن برنامه‌‌هایی که تقدم پایین‌تری دارند اجراء می‌گردند. (۲) قسمتی از صفحه نمایش که توسط کاراکترها و اشکال اشغال نمی‌شود.