آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقبولیت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مقبولیت

واژه انگلیسی
Availability

توضیحات
نسبت زمانی که یک دستگاه سخت‌افزاری توجه به کل ساعات عملیات برنامه‌ریزی شده برای آن ، باید کار کند. اغلب آن‌را ”نسبت عملیاتی“ گویند.