آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حافظه کمکی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
حافظه کمکی

واژه انگلیسی
Auxiliary storage

توضیحات
نوعی از حافظه که مکمل حافظه اصلی کامپیوتر می‌باشد. مانند دیسک‌های مغناطیسی ، فلاپی دیسک‌ها و نوارهای مغناطیسی. همانند SECONDARY STORAGE و برخلاف MAIN STORAGE.