آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شروع دوباره به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
شروع دوباره به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Auto - restart

توضیحات
قابلیت یک کامپیوتر برای انجام خودکار عملیات اولیهٔ لازم که در صورت قطع برق یا خرابی یک دستگاه بایستی از سر گرفته شوند.