آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماشین خودکار سخنگو


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ماشین خودکار سخنگو

واژه انگلیسی
Automatic teller machine (ATM)

توضیحات
یک ترمینال بانکی که ۲۴ ساعته خدمات ”سپرده و دریافت“ را برای مشتریان انجام می‌دهد. یک دستگاه تک منظوره که به سیستم کامپیوتری بانک متصل است. برای استفاده از این سخنگوی خودکار ، مشتری یک کارت شناسایی پلاستیکی را وارد می‌کند و سپس با دادن یک کلمه رمز توسط صفحه کلید عددی و صفحه نمایش ، با سیستم ارتباط برقرار می‌سازد.