آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنترل کیفی به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کنترل کیفی به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automatic quality control

توضیحات
روشی برای ارزیابی کیفیت یک محصول که از طریق تست کردن آن در مقابل استانداردهای از پیش تعیین شده به‌دست می‌آید. و سپس در صورت عدم تطابق آن با استاندارد ، به‌طور خوکار عمل تصحیح انجام می‌شود.