آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بار کن خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بار کن خودکار

واژه انگلیسی
Automatic loader

توضیحات
یک برنامه سخت‌افزاری بار کننده که معمولاً در درون یک حافظه ROM (فقط خواندنی) قرار داشته و اجازه بار شدن یک حافظه کمکی (دیسک یا نوار مغناطیسی) را به حافظه اصلی می‌دهد. رجوع ;KDد به BOOT STRAPPING.