آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تصحیح خودکار اشتباه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
تصحیح خودکار اشتباه

واژه انگلیسی
Automatic error correction correction

توضیحات
روشی برای تشخیص و تصحیح خطاهائی که در انتقال داده یا درون خود سیستم ، اتفاق می‌افتد.