آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سمعی ـ بصری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سمعی ـ بصری

واژه انگلیسی
Audio - visual

توضیحات
به موادی اطلاق می‌شود که چاپ نمی‌شود مانند: فیلم‌ها ، نوارها ، کاست‌ها که اطلاعات را توسط صدا یا تصویر ضبط می‌کنند.