آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کامپیوتر قیاسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کامپیوتر قیاسی

واژه انگلیسی
Analog computer

توضیحات
کامپیوتری که به‌طور پیوسته شرایط متغیر از قبیل دما و فشار را اندازه‌گیری کرده و به عدد تبدیل می‌کند. برخلاف DIGITAL COMPUTER . رجوع کنید به COMPUTER.