آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسه استاندراهای ملّی آمریکا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مؤسسه استاندراهای ملّی آمریکا

واژه انگلیسی
(ANSI)

توضیحات
American National Standards Institute سازمانی است که به‌عنوان رفع کنندهٔ موانع ملی و هماهنگ کننده استانداردهای قابل کنترل در ایالات متحده آمریکا ، عمل می‌کند