آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جریان متناوب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جریان متناوب

واژه انگلیسی
Alternating current

توضیحات
نوعی الکتریسته که در مدارس ، خانه‌ها و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.