آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه مژگانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه مژگانی

واژه انگلیسی
Ciliary zone

توضیحات
خارجی‌ترین منطقه از دو منطقه‌ای که سطح درونی عنبیه به‌وسیله خط گوشه‌ای به آنها تقسیم می‌شود.