آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه مرزی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه مرزی

واژه انگلیسی
Broder zone

توضیحات
منطقه‌ای در مرز مابین دو ساختمان بدنی که در آنجا ترفوبلاست و آندومتریوم به همدیگر می‌رسند.