آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پهنه پایه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
پهنه پایه‌ای

واژه انگلیسی
Baseplate

توضیحات
ورقه‌ای از ماده پلاستیکی که برای قالب‌ریزی دندان‌های مصنوعی به‌کار می‌رود.