آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پایه، اساس، قاعده


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
پایه، اساس، قاعده

واژه انگلیسی
Base

توضیحات
۱. پائین‌ترین قسمت یا شالوده و اساس هر چیزی. ۲. (شیمی) باز یا ماده‌ای که در محلول‌های آبی یون‌های هیدرواکسیل (OH) بدهد، با اسید ترکیب شود و نمک و آب تولید کند.