آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آسم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آسم

واژه انگلیسی
Asthma

توضیحات
حملات گهگیر تنگی‌نفس که به‌خصوص در مورد حالتی به‌کار می‌رود که در آن تنگی‌نفس در بیماری که دچار آلرژی متناوب خانوادگی است، ایجاد می‌شود.