آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تمیز بینائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تمیز بینائی

واژه انگلیسی
Visual discrimination

توضیحات
به تمیز و تشخیص تفاوت‌ها و اختلافات اشیاء و حروف و مطالب و کلمات که از طریق بینائی مشاهده شده ، اطلاق می‌شود.