آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوار ویدئو


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نوار ویدئو

واژه انگلیسی
Video tape

توضیحات
نوار ویدئو به‌ فیلمی اطلاق می‌شود که در سیستم ویدئو کاربرد دارد و صدا و تصویر را با هم ضبط می‌کند.