آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اثر زایگارنیک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اثر زایگارنیک

واژه انگلیسی
Zeigarnik effect

توضیحات
تکالیف ناقص یا ناکامل ، در مقایسه با تکالیف کامل ، برای مدت طولانی‌تری در حافظه می‌مانند. این اصل که اول‌بار در سال ۱۹۲۷ توسط بلوما زایگارنیک پیشنهاد شد ، حاکی است که شخص تکالیف ناتمام خود را بهتر به‌خاطر می‌سپارد تا تکالیف تکمیل‌ شده‌ آن را. مع‌هذا ، آنچه در اصل مورد نظر زایگارنیک بوده تکمیل تکلیف با احساس رضایت درونی شخص بوده است نه ‌فقط تمام‌کردن کار محوّله.