آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کناره‌گیری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کناره‌گیری

واژه انگلیسی
Withdrawal

توضیحات
- نوعی مکانیسم دفاعی است که وقتی افراد در سازگاری‌های اجتماعی دچار شکست شوند از جمع و فعالیت‌های گروهی کناره‌گیری می‌کنند. گاهی موانع سبب ناراحتی افراد می‌شود و آنها را دچار تضاد می‌سازد در این‌گونه موارد فرد از برخورد به موانع اعراض می‌کند. در بعضی موارد افراد از برخورد به موقعیت ترس دارند و خود را کنار می‌کشند. بچه‌ای که پدر و مادر او خشن و سخت‌گیر هستند یا توقعات بیجا از او دارند غالباً کمرو و کناره‌گیر است. کناره‌گیری گاهی عادی و زمانی دلالت بر اختلالات روانی دارد. کناره‌گیری موقعی عادی است که فرد واقعا ، قدرت مقاومت در مقابل مانع را ندارد و نمی‌تواند راهی برای برخورد به آن پیدا کند. - الگوی رفتاری مشخص با پس‌ کشیدن از فعالیت روزمره - همراه با ناکامی‌ها ، تنش‌ها ، و یأس‌های مربرط به آن