آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طرح وینتکا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
طرح وینتکا

واژه انگلیسی
Winnetka plan

توضیحات
کارلتون واشبورن (Carlton Washburne) که در سال ۱۹۱۹ به‌ سمت رئیس فرهنگ ناحیه وینتکا در ایالت ایلینوی امریکا منصوب شد برنامه‌ای برای فعالیت‌های آموزشی مستقل دانش‌آموزان در محل خدمت خود ترتیب داد که به‌نام طرح وینتکا معروف می‌باشد. اساس طرح وینتکا آن است که هر دانش‌آموز معلومات و مهارت‌های لازم را نه‌ تنها از راه آموختن مطالب کتاب‌های درسی کسب می‌نماید بلکه بیشتر به اتکای فعالیت‌های انفرادی با راهنمائی معلم مانند بررسی‌های آزاد (مطالعه ، مشاهده ، مصاحبه و…) به یادگیری می‌پردازد. برنامه دروس به دو دسته تقسیم می‌شود الف) درس‌های عمومی و اصلی ب) فعالیت‌های خلاقه‌ گروهی. درس‌های عمومی و اصلی شامل مقدار معینی واحدهای یادگیری است. برای هر درس یک برگ راهنما در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. یک طرف این برگ تاریخ تکمیل اجزای مختلف درس یا واحدهای یادگیری قید می‌شود و طرف دیگر برگ راهنما کیفیت رفتار و فعالیت دانش‌آموز در باب همکاری گروهی ، اعتماد به نفس ، ابتکار ، علاقه‌مندی به کار و فعالیت ، نظم و ترتیب ، و رغبت‌های ویژه ارزشیابی می‌گردد. روش نمره‌گذاری معمولی در طرح وینتکا اجرا نمی‌شود در عوض شروع به فعالیت در هر جزء یا یک واحد اندازه‌گیری مربوط به هر درس ، موکول به تکمیل موفقیت‌آمیز واحد قبلی می‌باشد. هر زمان که دانش‌آموز آخرین واحد یادگیری را در یک رشته به پایان رساند می‌تواند فعالیت مرحله بالاتر را آغاز کند. (مقایسه کنید با طرح دالتون Dalton plan)