آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ویلهلم وونت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ویلهلم وونت

واژه انگلیسی
Wilhelm, Wundt

توضیحات
ویلهلم وونت (۱۸۳۲.۱۹۲۰) فیلسوف و فیزیولوژیست آلمانی که یکی از بنیانگذاران روان‌شناسی تجربی شناخته می‌شود و چون اولین آزمایشگاه روان‌شناسی را در سال ۱۸۷۹ تأسیس کرد ، بسیاری او را به‌عنوان "پدر روان‌شناسی علمی" می‌شناسند. روان‌شناسی تا قبل از سال ۱۸۷۹ ، رشته‌ای فرعی در فلسفه بود. پس از سال ۱۸۷۹ روان‌شناسی در سطح دانشگاهی به رشته اصلی یا جایگاه اصلی خود دست یافت. آنچه روش وونت را از سایرین متمایز می‌ساخت به‌کاربردن روشی بود که به‌نام "درون‌نگری تجربی" خوانده می‌شد.