آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعطیل هفتگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تعطیل هفتگی

واژه انگلیسی
Weeky res

توضیحات
عبارت از تعطیل یک یا دو روز آخر هفته که در کشورهای غیراسلامی روزهای شنبه و یکشنبه است. در کشورهای اسلامی معمولاً روز جمعه به‌عنوان تعطیل آخر هفته تعیین شده است. در ایران بعضی از سازمان‌ها روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل هستند.