آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش‌آموزشگاهی و دبستانی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش‌آموزشگاهی و دبستانی

واژه انگلیسی
Wechsler Perschool and Primary Scale of Intelligence ( WPPSI)

توضیحات
مقیاس فوق اقتباسی از دیگر مقیاس‌های هوشی وکسلر می‌باشد که در سال ۱۹۶۷ برای کودکان ۴ تا ۱/۲ ۶ سالگی انتشار یافت. مقیاس فوق شامل ۱۱ آزمون فرعی می‌باشد که ۱۰ آزمون آن برای اندازه‌گیری هوش کودکان پیش‌دبستانی به‌کار می‌رود. مدت زمانی اجرای آزمون ۵۰ تا ۷۵ دقیقه می‌باشد و به‌صورت انفرادی اجرا می‌گردد. این مقیاس شامل دو بخش مقیاس کلامی و مقیاس عملی (عملکردی) می‌باشد که مقیاس کلامی شامل اطلاعات عمومی ، معانی واژه‌ها ، حساب ، شباهت‌ها ، درک جمله‌ها و آزمون ذخیره‌ می‌باشد. مقیاس عملی شامل: خانه حیوانات ، تکمیل تصویرها ، مازها ، طراحی با مکعب‌ها می‌باشد.