آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبان مادری ، زبان محلی (بومی)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
زبان مادری ، زبان محلی (بومی)

واژه انگلیسی
Vernacular

توضیحات
به زبان عامیانه روزمره به یک گروه از افراد یا ساکنین یک ناحیه محدود گفته می‌شود.