آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اثبات


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اثبات

واژه انگلیسی
Verification

توضیحات
به فرایند تعیین واقعیت یا درستی یک فرضیه گفته می‌شود. در مکاتبات علمی این اصطلاح به فرایند کنترل‌شدن جمع‌آوری داده‌های عینی برای ارزیابی صحت یک نظریه یا فرضیه اطلاق می‌شود.