آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقویت کلامی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تقویت کلامی

واژه انگلیسی
Verbal reinforcement

توضیحات
تقویت از طریق گفتن کلمه است. پاداش ‌دادن به رفتار یک کودک با استفاده از عباراتی از قبیل آفرین ، مرحبا است که اگر به‌طور مناسب استفاده شوند ، مثالی از تقویت کلامی هستند.