آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ‌ گذر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نرخ‌ گذر

واژه انگلیسی
Transition rate

توضیحات
عبور دانش‌آموزان از یک دوره آموزشی به دوره بالاتر را نشان می‌دهد. نرخ گذر از فرمول زیر استفاده می‌شود نرخ گذر= x ۱۰۰ تعداد دانش‌آموزان پایه g در سال تحصیلی t /ثبت‌نام کنندگان جدید در پایه ۱+g در سال ۱+t