آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارآموزی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کارآموزی

واژه انگلیسی
Training

توضیحات
- یادگیری و کسب مهارت خاص برای اشتغال به یک حرفه معین را گویند. کارآموزی بخش کوچکی از پرورش می‌باشد که هدف آن تربیت افراد برای پذیرش مشاغل و تخصص‌های گوناگون است. - عبارت است از هماهنگی کردن و یادآوری مهارت‌های کارکنان یک سازمان در انجام امور جاری. مشخصه اساسی برنامه‌های کارآموزی این است که برنامه‌ها معمولاً کوتاه‌مدت و برای وظایف معینی در مشاغل جاری طراحی می‌شوند. - مجموعه آموزش‌ها و فعالیت راهنمائی‌ شده‌ای که به یک شخص یا حیوان داده می‌شوند. - آموزش و تعلیم‌ دادن یک فرد به‌منظور رساندن او به استانداردهای مطلوب در شغل یا حرفه موردنظر