آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سنت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سنت

واژه انگلیسی
Tradition

توضیحات
۱. مجموعه اندیشه‌ها ، عادات و رسومی که به یک ملت تعلق دارد و به‌عنوان میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. - معرفت ، اعمال ، معتقدات و... ننوشته یا غیرمکتوبی که از گذشتگان به آیندگان می‌رسند. ۲. در معنای مذهبی ، این واژه گفته‌ها و رفتار اولیاء خدا را می‌رساند که نسل‌های گوناگون را راهنما است.