آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون اسباب‌بازی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون اسباب‌بازی

واژه انگلیسی
Toy tests

توضیحات
برچسبی کلی برای هر آزمون روان‌شناختی که در آن اسباب‌بازی استفاده می‌شود. این آزمون‌ها که برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند ، آزمون‌های فرافکن تلقی می‌گردند. چرا که فرض این است که کودک نگرش‌ها و احساس‌های خود را در کیفیت بازی نشان می‌دهد.