آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یادآوری کاملی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
یادآوری کاملی

واژه انگلیسی
Total recall

توضیحات
به‌طور کلی ، توانائی به‌خاطر آوردن تمام مطالبی که به حافظه سپرده شده است. داشتن چنین حافظه‌ای در واقع افسانه‌ای بیش نیست.