آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون‌های تفکر خلاق تورنس


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون‌های تفکر خلاق تورنس

واژه انگلیسی
Torrence creative thinking tests

توضیحات
آزمون‌های تفکر خلاق تورنس شامل ۱۲ آزمون می‌باشند که برای سطح کودکستان تا دوره‌های بعد از لیسانس به‌کار برده می‌شود. این آزمون به سه مجموعه آزمون کلامی ، تصویری ، و شنیداری تقسیم می‌شود و به‌ترتیب تفکر خلاق با واژه‌ها ، تفکر خلاق با تصویرها و تفکر خلاق با صداها و واژه‌ها نامیده می‌شود. آزمون فوق به‌صورت گروهی قابل اجرا می‌باشد ، اما می‌تواند برای سطح پائین یعنی از کلاس چهارم ابتدائی به‌ پائین به‌صورت انفرادی و شفاهی اجرا گردد.