آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکان‌شناسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مکان‌شناسی

واژه انگلیسی
Topology

توضیحات
شاخه‌ای از ریاضیات که سر و کار آن با وجوهی از فضا است که وقتی فضا دگرگون می‌شود بدون تغییر باقی می‌ماند. در علوم تربیتی و روانشناسی اصول توپولوژی در چندین زمینه ، از جمله نظریه میدانی لوین و نظریه‌های پیاژه در مورد بازنمائی کودک از فضا مطرح شده است.