آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تیک


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تیک

واژه انگلیسی
Tic

توضیحات
- عبارت است از حرکتِ ناگهانی ، سریع ، تکراری و بدون اراده که در رفتار فرد ظاهر می‌شود. معمولاً حرکات تیک به‌وسیله ماهیچه‌های بدن صورت می‌گیرد. این حرکات در ابتدا ظاهر نامنظم داشته ، لکن به‌تدریج از نظم خاصی برخوردار می‌شود و به‌صورت رفتار تکراری از فرد سر می‌زند. تیک با حرکات زاید در میان پسران بیشتر از دختران است و در دورهٔ بلوغ شدت پیدا می‌کند. از انواع تیک‌ها می‌توان به تیک‌های مربوط به چهره ، تیک‌های گردن ، تیک‌های صدادار ، تیک‌های مربوط به دست و پا اشاره کرد. - به‌طور کلی ، هر انقباض غیر ارادی اسپاسمودیک عضله ، خصوصاً در ناحیه گردن ، سر و صورت و شانه‌ها