آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه درسی تدریس‌شده


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
برنامه درسی تدریس‌شده

واژه انگلیسی
Thought curriculum

توضیحات
برنامه‌ای است که معلم سر کلاس درس اجرا می‌کند ، یعنی برنامهٔ مکتوبی تهیه ‌شده ، حمایت‌های لازم از آن به‌عهده آمده ، و معلم که مجری برنامه است در تدریس سرکلاس دست به انتخاب می‌زند. برخی مفاهیم و موضوعات را تدریس می‌کند. و از برخی می‌گذرد. بنابر این ، به برنامهٔ درسی که معلم آن را بررسی می‌کند و سپس دست به‌ گزینش می‌زند ، برنامه درسی انتخاب‌شده می‌گویند.