آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جهان سوم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جهان سوم

واژه انگلیسی
Third world

توضیحات
کشورهائی چند که از نظر جمعیت بیشترین مردم دنیا را در خود دارند. از نظر فنی ، عقب ‌افتاده‌اند. از نظر رشد جمعیت ، شتابان؛ این کشورها در تمامی قاره‌های جهان پراکنده‌اند.