آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پایان‌نامه ، رساله ، تز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پایان‌نامه ، رساله ، تز

واژه انگلیسی
Thesis

توضیحات
نوشته منظمی که نتایج مطالعه ، ‌تحقیق و بحث است و برای اخذ درجه‌ای تهیه می‌شود.