آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عرفان ، حکمت الهی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
عرفان ، حکمت الهی

واژه انگلیسی
Theosophy

توضیحات
- سعی در شناخت خداوند و درک وجود آن نه از طریق منطق ، که به بیان "مولوی" در این رهگذر: (پای استدلالیون چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود) بلکه با ریاضت ، خودسازی و از طریق شهود و خلسه - هر نظام مذهبی با فلسفی که هدف آن ، برقراری سلطه مستقیم عرفانی با سرچشمه ربانی از طریق تعمق و غور است.