آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریه تکامل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظریه تکامل

واژه انگلیسی
Theory of evaluation

توضیحات
طبق این نظریه نباتات و حیوانات نسل‌های پیاپی در حال تغییر بوده‌اند و هنوز هم در حال تغییر هستند. چون این تغییرات دوران‌ها متمادی جریان داشته است ، موجودات زنده کنونی زادگان موجوداتی هستند که هزاران سال پیش شاید هم میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردند.