آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظریه

واژه انگلیسی
Theory

توضیحات
- مجموعه بینش‌های سازمان ‌یافته و منتظم در مورد موضوعی مشخص را نظریه می‌خوانند. - تبیینی که حاصل تعداد زیادی مشاهده است و به پژوهشگران نشان می‌دهد که در کجا به‌دنبال اطلاعات بیشتری بگردند. یا ، طبق نظر پوپر (popper. K) ، یک راه‌حل پیشنهادی برای یک مسئله است. - مجموعه‌ای از سازه‌ها یا مفاهیم و تعاریف و پیشنهادها و قضایای مرتبط به‌هم دربارهٔ تعدادی متغیرها می‌باشد که به‌منظور تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها ، وقایع ، اصول و قوانین ارائه می‌گردد. - بیان کامل اصول و قوانینی است که سعی دارند رابطه یا روابطی را توجیه و تبیین کنند. - مجموعه‌ای از مفروضات که می‌توان به‌وسیله روش‌های منطقی - ریاضی ، قوانینی ، از آن استنتاج کرد.